De 10 zekerheden 


De 10 zekerheden waar ze bij Jan Theunissen Autoschade Groesbeek voor staan:

- Opleveringstermijn is overeengekomen
- Het totaalbedrag is inclusief BTW
- Eventuele stelposten worden vermeld
- De te vervangen onderdelen zijn omschreven
- De offerte is door beide partijen ondertekend
- De uitsluitingen en onzekerheden zijn vastgesteld
- De werkzaamheden zijn gespcificeerd omschreven
- De termijnen en wijze van betalen zijn vastgelegd
- De werkzaamheden worden onder FOCWA garantie uitgevoerd
- De FOCWA leverings- en betalingsvoorwaarden worden toegepast